Sabtu, 20 Oktober 2012

Kursus Softball

Kursus Softball diadakan melalui 3 fasa iaitu pada Julai, dan Oktober.

Julai 2012

13 Oktober (IPBL Batu Lintang)


20 Oktober (SMK Green Road)

Klinik diadakan untuk membantu para peserta memahami cara membuat pengiraan permainan (scoring) softball. Di samping itu peserta juga didedahkan dengan cara membentuk pasukan softball diperingkat sekolah.Masa latihan mengukur padang